logo    navlasky.cz     

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Adélou Račanskou, Jungmannova476,46001, Liberec2, ičo86778846 jakožto provozovatel internetového obchodu navlasky.cz

Prodávající

Adéla Račanská Jungmannova476 46001, Liberec2, ičo 86778846 zabývající se prodejem koncovým zákazníkům.

Kupující

Koncový zákazník - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (IČO, DIČ). Právní vztahy prodávajícího s kupujícím (koncový zákazník) výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. Otevírací doba

Objednávat zboží je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně státních svátků. Telefonické a e-mailové dotazy budou odpovězeny Po-Pá 9:00 - 19:00.

3. Ceny

V on-line shopu jsou ceny vždy aktuální a platné. Kupující kupuje za cenu platnou v okamžik nákupu.. Ceny jsou vždy konečné, prodávající není plátce DPH. Mezi kupujícím a prodávajícím je možno sjednat individuální cenové i dodací podmínky.

4. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje: Jméno a příjmení kupujícího, kód a název zboží dle ceníku, jednotkovou cenu, dodací adresu, všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze 24 hodin před expedicí e-mailem na adresu:navlasky@seznam.cz . V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo přípočítání nákladů na nepřevzatou zásilku (poštovné, balné, atd.) k další objednávce kupujícího.

5. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že bylo zboží kupujícímu doručeno přepravní službou. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  1. Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu navlasky@seznam.cz ) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo ___". Datum a podpis.
  2. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
  3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrem snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  4. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem (označená doba dodání např. 14 dní), II) na dodávku spotřebního zboží  u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
  5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
  6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

6. Informace o produktech

Jak textové tak obrazové informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech  se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty v nabídce e-shopu mají všechny legislativní náležitosti (zdravotní atesty, prohlášení o shodě), které jsou pro daný typ předepsány platnou legislativou.

7. Čestné prohlášení kupujícího

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění.

8. Platební podmínky

Platby přijímáme následujícími způsoby:

  1. předem bankovním převodem
  2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, který vypisuje i stvrzenku o převzetí hotovosti, která je nedílnou součástí faktury a slouží jako potvrzující doklad její úhrady)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

9. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou: Zboží je kupujícímu zasíláno poštou jako obchodní balík. Expedice zboží konečnému zákazníkovi probíhá 1-4 dny od přijetí závazné objednávky, je-li zboží skladem. V případě, že není zboží skladem je termín doručení upřesněn telefonicky, nebo e-mailem. Pošta garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin od expedice. Cena přepravy je 160,- Kč. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu navlasky@seznam.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

10. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Njc0NGNlZ